Parc Sanitari Pere Virgili

Web: http://perevirgili.gencat.cat/ca/inici

Correo de contacto: pvirgili@perevirgili.cat

Dirección: Esteve Terradas, 30

Código postal: 8023

Ciudad: Barcelona

Descripción:

El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública i mitjà propi del CatSalut amb autonomia de gestió, situada entre el barris de Sant Gervasi i Vallcarca al servei dels ciutadans i de les necessitats sociosanitàries de la ciutat de Barcelona. Durant l’any 2015, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la modificació del Pla Especial, que contempla un terç de l’espai destinat a zones verdes.

 

El principal objectiu de la institució és la prestació directa de serveis assistencials, d’investigació i docència. A més, gestionar els espais i les infraestructures del recinte i oferir serveis a les entitats de l’àmbit de la salut que hi estan allotjades. 

 

Ens els darrers anys, el Parc Sanitari Pere Virgili s’ha consolidat com referent sociosanitari a la ciutat de Barcelona pels sectors sanitaris de la Barcelona Nord (Hospital Vall d’Hebron) i l’Esquerra de l’Eixample (Hospital Clínic) que acullen a una població aproximada de 900.000 habitants. El Parc intenta ser una peça activa a la xarxa sanitària de la ciutat col·laborant de forma intensa amb l’atenció especialitzada, l’atenció primària i la social.

 

Cal destacar que tant l’activitat assistencial com la docència i la recerca en l’àmbit sociosanitari que es fa des  del centre, està basada en un enfocament multidisciplinari, promovent la implicació tant de metges com de professionals d’infermeria, teràpies, psicologia i treball social, per assolir la recuperació del pacient amb una intensitat rehabilitadora adient a les necessitats de cada pacient.

 

Els valors que guien la nostra institució i que estan recollits al Codi Ètic, es basen en el compromís amb els pacients, oferint una atenció de qualitat, respectuosa, participativa i personalitzada; amb els professionals, amb respecte, proximitat, prudència i garantint el desenvolupament i amb la societat, les institucions i els proveïdors, actuant amb responsabilitat, honestedat i lleialtat.