Hospital de La Santa Creu

Web: http://www.fhsc.cat/

Dirección: Rambla de l'Hospital, 52

Código postal: 8500

Ciudad: Vic

Descripción:

A l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, s'hi ubiquen els serveis sanitaris de la Fundació, públics i privats. La nostra raó d'ésser és basa a assistir persones amb malalties cròniques, sovint amb manca d'autonomia personal i dependència, amb motiu de l'envelliment o d'altres situacions, amb la finalitat d'aconseguir la millora o el manteniment de les màximes capacitats funcionals, cognitives i de relació, i amb l'objectiu final d'aconseguir la màxima qualitat de vida per al malalt i el seu entorn.L'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic forma part dels centres concertats del CatSalut i del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).